+603 5522 8589
9:00 A.M - 5:00 P.M
Monday - Friday
Closed on Public Holiday

SEMINAR TEKNIKAL : FIRE PROTECTION SYSTEM USER TRAINING

Bagi memastikan kakitangan di Hospital Al-Sultan Abdullah (HASA) mendapat maklumat dan memahami tentang Fire Protection System, TRIplc Medical Sdn Bhd (TMSB) telah mengadakan seminar teknikal berkenaan dengan Fire Protection System. Seminar ini telah disampaikan oleh Encik Adib Al-Syazni Bin Zahari, Eksekutif Elektrikal pada 6 Oktober 2022 di Audittorium 1, Hospital Al-Sultan Abdullah.

Objektif seminar ini adalah untuk memberikan maklumat berkenaan dengan sistem pencegahan kebakaran yang terdapat di HASA.

Diharap segala ilmu yang diberikan sepanjang seminar tersebut dapat diaplikasikan oleh kakitangan HASA.