+603 5522 8589
9:00 A.M - 5:00 P.M
Monday - Friday
Closed on Public Holiday

SEMINAR TEKNIKAL: AIR CONDITIONING AND MECHANICAL VENTILATION (ACMV) SYSTEM

Seminar teknikal berkenaan dengan Air Conditioning and Mechanical Ventilation System telah diberikan oleh Ts. Muhammad Aliff Bin Anuar, Jurutera Mekanikal – TRIplc Medical Sdn Bhd (TMSB) kepada kakitangan Hospital Al-Sultan Abdullah (HASA) pada 21 Oktober 2022 di Auditorium 1, Hospital Al-Sultan Abdullah.

Objektif seminar ini diadakan adalah untuk memberikan pengenalan berkenaan dengan Air Conditioning and Mechanical Ventilation (ACMV) System kepada seluruh warga HASA. Ia juga adalah bertujuan untuk memberikan penerangan berkenaan dengan sistem ACMV yang digunakan di HASA dan cara-cara untuk mengoptimumkan penggunaan system tersebut di HASA.

Diharap segala ilmu yang diberikan sepanjang seminar tersebut dapat diaplikasikan oleh kakitangan HASA.